På väg mot en tredje utbildningsrevolution

Hur anpassar vi vår arbetskraft till det största skiftet sedan industrialiseringen? Två avgörande satsningar inom utbildning hjälpte USA att bygga världens mest framgångsrika ekonomi. Nu väntar en tredje revolution där kravet på livslångt lärande förändrar hela vår syn på utbildning.