Filmrecension: Dramadokumentären “Stålkrigarinnor” heroiserar kvinnor i fält

Med sin drömska ”Stålkrigarinnor” åkallar Jelena Mila historien om kvinnliga soldater på Balkan för 100 år sedan. Mycket nationalistisk retorik, ibland gripande berättelser men kvinnornas egna motiv att gå i krig förblir höljda i dunkel.