Antalet anställda inom förlossningsvården har ökat

Antalet anställda inom förlossningsvården har ökat.

Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en rapport där intresseorganisationen analyserat hur de 817 miljoner kronor användes som landstingen fick av staten för att bland annat förbättra och förstärka förlossningsvården.