6 miljarder kackerlackor om året föds upp under samma tak

I världens största anläggning för uppfödning av kackerlackor är förhållandena idealiska. Det är varmt, fuktigt och mörkt året runt. Anläggningen är tillsluten som ett fängelse, men därinne är friheten stor. Kackerlackorna är fria att irra omkring för att äta och reproducera sig. 

Kackerlackor.